H
H
Historia Lokalna
Search…
⌃K

O autorze

Jestem emerytowanym nauczycielem, kolekcjonerem i regionalistą. Od 25 lat zajmuję się regionalizmem, gwarą śląską, obrzędami i zwyczajami ludowymi. W ramach projektu szkolnego utworzyłem w 2006 roku wspólnie z gimnazjalistami Gminną Izbę Regionalną w Zębowicach. Od 10 lat jestem jej opiekunem, prowadzę pogadanki i lekcje muzealne oraz edukację regionalną.
Piszę artykuły do „Rocznika Powiatu Oleskiego”, jestem współorganizatorem imprez powiatowo-gminnych w ramach projektu „Historia lokalna w powiecie oleskim”. Jestem aktywnym członkiem Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień–Zębowice.
Współpracuję z różnymi organizacjami, m.in. LGD „Kraina Dinozaurów”, TSKN, Muzeum Wsi Opolskiej, lokalnymi szkołami i stowarzyszeniami.
Życzę miłej lektury,
Gerard Wons