H
H
Historia Lokalna
Search…
⌃K

10 lat Gminnej Izby Regionalnej w Zębowicach

Autor: Gerard Wons
8 grudnia 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu „Historia Lokalna w Powiecie Oleskim” poświęcone 10-leciu Gminnej Izby Regionalnej w Zębowicach. Przygotowano je wspólnie z Zespołem Gimnazjalno-Szkolnym w Zębowicach oraz Starostwem Powiatowym w Oleśnie.
Uczestnicy spotkania (młodzież szkolna, mieszkańcy gminy, goście z powiatu i województwa) mieli okazję obejrzeć przykład zajęć z uczniami klas II-IV podsumowujących warsztaty pod nazwą „Bajtle godajom, ślonsko godka jest cool” prowadzonych przez Dorotę Wons oraz wysłuchać referatu prof. Zenona Jasińskiego z Uniwersytetu Opolskiego na temat wykorzystania izb regionalnych we współczesnej dydaktyce. Prezentację o powstaniu izby i jej 10-letniej działalności przedstawił Gerard Wons.
Wykład prof. Zenona Jasińskiego
Ze ślonskiego śranku - pokaz mody
Z okazji tego jubileuszu przygotowano okolicznościowy folder i pocztówki, którymi obdarowano wszystkich uczestników spotkania. Zakończono je dyskusją przy ciastku i kawie, uczestniczyło w nim 80 osób.

O Izbie

Gminna Izba Regionalna w Zębowicach istnieje od 10 lat, jej uroczyste otwarcie odbyło się 15 października 2006 roku. Powstała dzięki intensywnej pracy uczniów i nauczycieli gimnazjum w ramach projektu „Szkoła Marzeń”.
Mimo zakończenia projektu, izba funkcjonuje i nadal się rozwija. Stanowi centrum wiedzy o Ziemi Zębowickiej, jej dziejach, górnośląskiej tradycji i kulturze. Odbywają się w niej pogadanki, spotkania historyczne i lekcje muzealne dla uczniów. Jest odwiedzana przez mieszkańców oraz gości z kraju i zagranicy. Wiele osób, za pomocą internetu, szuka kontaktu z opiekunem izby, dopytując o przodków, którzy tu kiedyś żyli.
Zbiory izby systematycznie wzbogacają się o nowe eksponaty (np. dokumenty, zdjęcia, narzędzia, stroje, kolekcję drewnianych kościółków Franciszka Morawca). W 2010 roku izba powiększyła się o drugie pomieszczenie przeznaczone na wystawy czasowe.
Izbą opiekuje się zarząd DFK w Zębowicach. Jej opiekun Gerard Wons współpracuje z członkami Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień-Zębowice, uczniami i nauczycielami, Urzędem Gminy, Starostwem Powiatowym w Oleśnie, LGD „Kraina Dinozaurów”, Uniwersytetem Opolskim oraz innymi stowarzyszeniami.
W ramach działalności izby zorganizowano: wiele spotkań z cyklu „Historia lokalna w powiecie oleskim”, dwie wystawy („100 lat kościoła parafialnego w Zębowicach”, „Nasi przodkowie w I wojnie światowej”), wydawano okolicznościowe pocztówki oraz promowano Ziemię Zębowicką w mediach (prasa, telewizja, internet).
Nasza działalność na rzecz ochrony górnośląskiej tradycji i kultury została zauważona i doceniona w powiecie i województwie.

10 Jahre Zembowitzer Heimatstube

Die Zembowitzer Heimatstube blickt auf ihr zehnjähriges Bestehen zurück. Sie wurde am 15.10.2006 feierlich eröffnet. Entstanden ist sie dank des Engagements passionierter Schüler und Lehrer im Rahmen des Projekts „Szkoła Marzeń/Die Traumschule“. Obwohl das Projekt nur auf ein Jahr begrenzt war, trägt es heute noch Früchte. Inzwischen ist es ein wahres Wissenszentrum der Lokalgeschichte sowie Tradition und Kultur Oberschlesiens geworden. Hier finden populärwissenschaftliche Vorträge, Veranstaltungen und Museumsstunden für Schüler und Erwachsene statt.
Zu den Besuchern unserer Heimatsstube gehören neben Einwohnern der Gemeinde Zembowitz auch Gäste aus dem In- und Ausland. Es gibt ebenfalls Internetanfragen hinsichtlich der Suche nach Vorfahren, die hier lebten.
Die Sammlung vergrößert sich kontinuierlich um neue Ausstellungstücke (wie z.B. Dokumente, alte Fotos, Werkzeuge, Trachtenkleidung sowie eine Modellsammlung alter Holzkirchen von Franciszek Morawiec). 2010 konnte ein zweiter Raum für wechselnde Ausstellungen hinzugewonnen werden.
Das Dorfmuseum wird vom Vorstand des Deutschen Freundschaftskreises in Zembowitz betreut. Es besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen seinem Kurator, Gerard Wons, mit dem „Geschichtszirkel Dobrodzien-Zebowice“, Lehrern und Schülern, dem Gemeindeamt, dem Kreisrat in Olesno, LDG „Kraina Dinosaurow“, verschiedenen Vereinen sowie auch der Universität Oppeln.
Im Rahmen der Tätigkeit der Heimatstube fanden u.a. bereits mehrere Treffen aus der Reihe „Lokale Geschichte“ statt. Es wurden bisher zwei Ausstellungen („100 Jahre der Pfarrkirche in Zembowitz“, „Unsere Vorfahren im I. Weltkrieg“) veranstaltet sowie Sonderpostkarten herausgegeben. In verschiedenen Medien (Presse, TV und Internet) wurde für die Zembowitzer Region geworben.
Unser Engagement für den Erhalt Oberschlesischer Kultur und Tradition findet Wertschätzung auf lokaler und Woiwodschaftsebene.